"current excavation" — Słownik kolokacji angielskich

current excavation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne kopanie
  1. current przymiotnik + excavation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    List of superburials under current excavation (far from complete)

powered by  eTutor logo