"current crew" — Słownik kolokacji angielskich

current crew kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna załoga
  1. current przymiotnik + crew rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He would have to play things very carefully indeed until he understood the dynamics of the current crew.

    Podobne kolokacje: