"current council" — Słownik kolokacji angielskich

current council kolokacja
Popularniejsza odmiana: current Council
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna rada
  1. current przymiotnik + council rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "So how happy do you think the current Council is to keep things the way they are?"