"current Council" — Słownik kolokacji angielskich

current Council kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna Rada
  1. current przymiotnik + council rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "So how happy do you think the current Council is to keep things the way they are?"