"current concern" — Słownik kolokacji angielskich

current concern kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna troska
  1. current przymiotnik + concern rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But given current concern, she said, the company decided to release the data even before the scientific publication.

    Podobne kolokacje: