"current circulation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne krążenie
  1. current przymiotnik + circulation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The newspaper is published every Wednesday with a current circulation of about 2000.

powered by  eTutor logo