"current charge" — Słownik kolokacji angielskich

current charge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna opłata
  1. current przymiotnik + charge rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The current charges never attributed a specific role to him in the bank's collapse.

    Podobne kolokacje:

podobne do "current charge" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "current charge" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik