"current archbishop" — Słownik kolokacji angielskich

current archbishop kolokacja
Popularniejsza odmiana: current Archbishop
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny arcybiskup
  1. current przymiotnik + archbishop rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1997, the current Archbishop began to have the interior restored as it was historically.

    Podobne kolokacje: