"current Archbishop" — Słownik kolokacji angielskich

current Archbishop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Arcybiskup
  1. current przymiotnik + archbishop rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1997, the current Archbishop began to have the interior restored as it was historically.

    Podobne kolokacje: