"current amount" — Słownik kolokacji angielskich

current amount kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna ilość
  1. current przymiotnik + amount rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Government hopes to collect 20 percent more in taxes this year, and twice the current amount within five years.

    Podobne kolokacje: