"current abbot" — Słownik kolokacji angielskich

current abbot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny opat
  1. current przymiotnik + abbot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A complete renovation was begun and completed under the direction of Abbot Justin Brown, the current abbot.

    Podobne kolokacje: