"current Patriarch" — Słownik kolokacji angielskich

current Patriarch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny patriarcha
  1. current przymiotnik + patriarch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current Patriarchs of Antioch are:

    Podobne kolokacje: