"current Church" — Słownik kolokacji angielskich

current Church kolokacja
Popularniejsza odmiana: current church
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Kościół
  1. current przymiotnik + church rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1789, the process of building the current church began.

    Podobne kolokacje: