"current church" — Słownik kolokacji angielskich

current church kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny kościół
  1. current przymiotnik + church rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1789, the process of building the current church began.

    Podobne kolokacje: