"cult status" — Słownik kolokacji angielskich

cult status kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kultowy status
  1. cult rzeczownik + status rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now it has graduated from cult status and is done all over the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo