"landmark status" — Słownik kolokacji angielskich

landmark status kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przełomowy status
  1. landmark rzeczownik + status rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even while a building is being considered for landmark status, no major changes can be made.

    Podobne kolokacje: