"cuckoo bee" — Słownik kolokacji angielskich

cuckoo bee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pszczoła kukułki
  1. cuckoo rzeczownik + bee rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sphecodopsis is a genus of cleptoparasitic "cuckoo" bees in the family Apidae.

    Podobne kolokacje: