"Sacramento Bee" — Słownik kolokacji angielskich

Sacramento Bee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sacramento Pszczoła
  1. Sacramento rzeczownik + bee rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Sacramento Bee thought the song was about a veteran's post-war stress.

    Podobne kolokacje: