"cruel joke" — Słownik kolokacji angielskich

cruel joke kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okrutny żart
  1. cruel przymiotnik + joke rzeczownik
    Silna kolokacja

    If anything, I thought it must be some sort of cruel practical joke.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo