"crowded beach" — Słownik kolokacji angielskich

crowded beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wtłoczona plaża
  1. crowded przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I saw a crowded beach on a very hot afternoon.

    Podobne kolokacje: