"crowd together" — Słownik kolokacji angielskich

crowd together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłum razem
  1. crowd czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The three men crowded together in front of the case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo