"criticize the Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skrytykuj Czasy
  1. criticize czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has denied the allegations and El Diario has run editorials criticizing The Times for its coverage.