"cover with one's blood" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: cover with blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przykrywać czyjś krew
  1. cover czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When he took his hands out to look, found them covered with blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo