"cover with blood" — Słownik kolokacji angielskich

cover with blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakrycie z krwią
  1. cover czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When he took his hands out to look, found them covered with blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo