"course takes" — Słownik kolokacji angielskich

course takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kurs wymaga
  1. course rzeczownik + take czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Our course took us to the west, and then north.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo