"course includes" — Słownik kolokacji angielskich

course includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kurs obejmuje
  1. course rzeczownik + include czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The courses include project work, report writing, research and analysis.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo