"cost associated" — Słownik kolokacji angielskich

cost associated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszt powiązał
  1. associate czasownik + cost rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Other costs associated with the act may turn out to be more important.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo