"corridor window" — Słownik kolokacji angielskich

corridor window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno korytarza
  1. corridor rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They didn't have to come from apartments; but from corridor windows that opened in the right direction.

    Podobne kolokacje: