"controversial book" — Słownik kolokacji angielskich

controversial book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrowersyjna książka
  1. controversial przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is the author of the controversial book Why Us?