"control cabin" — Słownik kolokacji angielskich

control cabin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kabina kontrolująca
  1. control rzeczownik + cabin rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I got inside and went up to the control cabin.