"contribute reporting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz informowanie
 1. contribute czasownik + reporting rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Michael Moss and Henry Fountain contributing reporting.

  Podobne kolokacje:
 2. contribute czasownik + report czasownik
  Zwykła kolokacja

  John Schwartz contributed reporting from New York.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo