TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract loans" — Słownik kolokacji angielskich

contract loans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pożyczki kontraktowe
  1. contract czasownik + loan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Against PNL nationalists, Carp proposed to tackle deficit spendings by contracting foreign loans, although he supported the gold standard as an extra precaution.