TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract companies" — Słownik kolokacji angielskich

contract companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółki kontraktowe
  1. contract czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    (Croft, 1999) Target markets can include end user companies, procurement managers, company bosses, contracting companies and external sales agents.