"continuous shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągłe zabójstwo
  1. continuous przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both films were completed in a total of six weeks of continuous shooting (three weeks per film).

powered by  eTutor logo