"continuous use" — Słownik kolokacji angielskich

continuous use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągłe użycie
  1. continuous przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, it was never designed for continuous use and is breaking down.