PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"continue to feature" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj do cechy
  1. continue czasownik + feature czasownik
    Luźna kolokacja

    The series continued to feature the seven main characters that appeared in series one.

    Podobne kolokacje: