BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"continue one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuować czyjś udział
  1. continue czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It was not economically feasible to continue our participation in Medicare," he said.

powered by  eTutor logo