ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"continually encourage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle zachęcaj
  1. encourage czasownik + continually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Richard and Cara were sympathetic, and continually encouraged her, but they pushed her, too.

powered by  eTutor logo