BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"continually broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle nadać
  1. broadcast czasownik + continually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This restricted the station to a maximum of two 28 day broadcasts per year in addition to its webcasts which were broadcast continually.

powered by  eTutor logo