"constant shadow" — Słownik kolokacji angielskich

constant shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stały cień
  1. constant przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His concern was for the violence that throws a constant shadow over the Brooklyn neighborhood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo