"consider money" — Słownik kolokacji angielskich

consider money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź pod uwagę pieniądze
  1. consider czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I see no work can be expected from you, because you consider money as your friend.

    Podobne kolokacje: