PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"consider intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozważ interwencję
  1. consider czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The national government briefly considers federal intervention.

    Podobne kolokacje: