"conscious entity" — Słownik kolokacji angielskich

conscious entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świadomy podmiot
  1. conscious przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I cannot explain this, but I have become a conscious entity.

powered by  eTutor logo