"confirm one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potwierdzać czyjś władza
  1. confirm czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd have to leave a farewell message to the world, confirming Blake's authority.

    Podobne kolokacje: