"conditionally released" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "conditionally released" po angielsku

"conditionally released" — Słownik kolokacji angielskich

conditionally released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): warunkowo zwolniony
  1. release czasownik + conditionally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The Akali Party launched a campaign against the conditionally released leaders.

powered by  eTutor logo