"compile time" — Słownik kolokacji angielskich

compile time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas kompilacji
  1. compile czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is resolved at compile time which of these methods are used.

    Podobne kolokacje: