"competitive league" — Słownik kolokacji angielskich

competitive league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurencyjna liga
  1. competitive przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We'll need real patience in what will be a very competitive league.