"company is merged" — Słownik kolokacji angielskich

company is merged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest połączona
  1. merge czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The two companies merged in 1894 and by 1899 the company had 40 ships.

    Podobne kolokacje:

podobne do "company is merged" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "company is merged" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo