"company is launched" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest wprowadzona na rynek
  1. launch czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But five years later, with government funding, she launched her own company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo