"company is founded" — Słownik kolokacji angielskich

company is founded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest założona
  1. found czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He became the company's president in 1978 upon the death of his father, who founded the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo